Arbetet pågår – Työ kesken – work in progress

Minska strålningen – rädda barnens hälsa!

( Tästä suomenkielisille sivuille )


Syftet med kommande medborgarinitiativet är att bidra till att skydda barns, ungdomars och vuxnas hälsa, eftersom strålning från all trådlös kommunikation är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Därför vädjar vi att riksdag och regering i enlighet med Försiktighetsprincipen besluter att a) strålningen måste minskas och b) aktiva åtgärder vidtas att informera alla medborgare om de allvarliga riskerna så c) vi kan skydda barn från strålningen.

Figur 1.  Här visas att radiofrekvent strålning absorberas (tränger in) i huvudet och hjärnan olika djupt beroende på mobil-användarens ålder (5, 10 år eller vuxen), enl. Gandhi, Lazzi och Furse (1996).

Varje 18 år eller äldre finländsk medborgare kan underteckna medborgarinitiativet  Riksdagen måste behandla förslagen om vi får 50 000 namn.

 

Bilaga 1. De nuvarande  gränsvärdena för strålning (10 W/m2 och strålar upp till 200 W/m2) skyddar inte hälsan, särskilt barnens. Barns hjärna och kropp absorberar 2-10 gånger mer strålning än vuxnas. Både Finlands och EU:s lagar kräver att hälsan måste skyddas och därför borde strålningen vara högst 1/10 000 – men hellre 1 miljondel – av nu tillåten effekt.

 

Medborgarinitiativet bygger på två appeller, som bägge kräver att farliga hälsoeffekter undersöks före 5G dramatiskt ökar strålningen.

  • 5G-appellen till EU som undertecknats av mer än 250 forskare och läkare (se namn, varav över 60 professorer) från 42 länder.
  • Rymd 5G-appellen till alla länder bekräftas av mer än 156 000 personer från 190 länder (mer än 4000 forskare och läkare), som varnar för hälsoeffekter av tiotusentals 5G-satelliter i rymden.

 

Bilaga 2. Lista med internationellt erkända helt industri-oberoende forskare som skulle vara kvalificerade att föreslå gränsvärden för strålning att de faktiskt skyddar barns, ungdomars och befolkningens hälsa. Nu tillåts minst 100 000 gånger för stark strålning!

 

Bilaga 3. Förteckning med städer, regioner och stater som redan vidtagit åtgärder för att stoppa 5G tills oberoende forskare har bekräftat att strålningen inte skulle skada oss.

 

Se forskning nedan:

 

[1] Miller, A. B., Morgan, L. L., Udasin, I., & Davis, D. L. (2018). Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Environmental Research, 167, 673–683.

[2] Carlberg, M., & Hardell, L. (2017). Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. BioMed Research International, 2017, 9218486.

[3] National Toxicology Program (2018). NTP cell phone studies—Experts recommend elevated conclusions (Environmental Factor, April 2018). National Institute of Environmental Health Sciences.

[4] USA kongress (2019). Inquiry den 6 februari 2019, Senator Blumenthal om 5Gs säkerhetstesting. (Videoinspelning)

[5] IARC (2013). WHO International Agency for Research on Cancer (IARC). Radiofrekvent strålning till gruppen 2B (möjligen cancerframkallande).

[6] Europarådet, Council of Europe (2011). The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment, Resolution 1815.

[7] STUK (2006). Radiotaajuisten kenttien ja säteilyn vaikutukset.

[8] Investigate Europe – granskande journalister (2019) How much is safe?

[9] Bandara, P., & Carpenter, D. O. (2018). Planetary electromagnetic pollution: It is time to assess its impact. The Lancet Planetary Health, 2(12), e512–e514.

[10] Professor Martin Blank: International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields . Appell av 200 forskare. (Videoinspelning)

[11] Belyaev, I., Dean, A., Eger, H., Hubmann, G., Jandrisovits, R., Kern, M., … Thill, R. (2016). EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Reviews on Environmental Health, 31(3), 363–397.  (Innehåller rekommendationer för elektromagnetiska fält, s. 380-382)

[12] Riksdagens Infocenter den 8 oktober 2019 : Hälsoeffekter av radiofrekvent strålning (presentationer på finska/engelska) (Videoinspelningar)